Noter Onaylı Tercüme ve Apostil Onayı

NOTER ONAYLI TERCÜME NEDİR?

Hem ülkemizde hem de yurtdışındaki bazı resmi daireler evrak çevirilerinin noter onaylı olmasını talep edebilmektedir. Böyle bir ihtiyaç doğması halinde, çeviriyi tasdik edecek / onaylayacak olan Türkiye Cumhuriyeti noter dairesinde yeminli tercümanlar tarafından çevirileri yapılan evrakların ilgili noter dairesinde onaylanması gerekmektedir.

Ancak, son yıllarda yapılan düzenlemeler ile bazı dokümanlarda noter onayı artık zorunluluk olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla müşterilerimizin çeviri işleminden önce mutlaka yetkili makamlardan bu konuda bilgi almasını tavsiye ederiz.

APOSTİL ONAYI NEDİR?

Apostil onayı, resmi makamlardan almış olduğunuz bir belgenin yurtdışında kullanıma açılmasını sağlamak amacıyla gerçek bir belge olduğunu ve üzerinde bulunan imzanın resmi bir yetkiliye ait olduğunu kanıtlamak için yapılan bir onaydır. Yurtdışından aldığınız ya da yurtdışına göndereceğiniz bazı dokümanların bu onaydan geçmesi zorunludur.

Apostil onayı Türkiye Cumhuriyeti'nde Valilik ve Kaymakamlık dairelerinde yaptırılabilmektedir. Yurtdışından alınacak evraklar için ise yurtdışında yetkili olan makamlardan bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

Apostil işlemi çeviri ve noter onayından sonra yapılabileceği gibi yine son yıllardaki bazı yasal değişikliklerden dolayı bu işlemlerden önce de yapılabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla müşterilerimizin çeviri işleminden önce mutlaka yetkili makamlardan bu konuda bilgi almasını tavsiye ederiz.

Noter Yeminli Tercüme gerektiren bazı evrak örnekleri:

Pasaport Tercümesi

Doğum Belgesi Tercümesi

Adli Sicil Kaydı Tercümesi

Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi

Aile Cüzdanı Tercümesi

Diploma Tercümesi

Vekaletname Tercümesi

Oda Sicil Kaydı Tercümesi

Muvafakatname Tercümesi

Faaliyet Belgesi Tercümesi

Ehliyet Tercümesi