Tıbbi Tercüme

SAĞLIĞINIZ EMİN ELLERDE!

Tıbbi tercüme genel olarak, ilaçların prospektüsleri, doktor ve sağlık kurulu raporları, tıp alanındaki araştırmalar ve tıbbın tüm dallarında (dahiliye, göğüs hastalıkları, diş hekimliği gibi) yazılmış makele, tıbbi deney ve sertifika çevirileri için sunulan tercüme hizmetidir.

tıbbi-tercüme

Tıbbi tercümeler, insan hayatı açısından büyük bir öneme sahip olduğundan, ister basit bir reçete isterse karışık bir makale olsun, bu çeviriler, asıl meslekleri hekimlik olan ya da bu konuda uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapılır.

Tıbbi tercümeler içersinde, düzenleyici kuruluşa yapılan başvurular, klinik deneyleri için gerekli evraklar önemli bir yer tutmaktadır.

Tıbbi tercümelerde, dil becerisinin yanında medikal içeriği tercüme edebilmek için bilgi birikimi de gereklidir. Medikal yazıların içeriği oldukça teknik bir yapıya sahip olup, hassas kurallara tabidir.