Deşifre

Deşifre işlemi genel olarak, konferans, toplantı, Tv ya da radyo programlarındaki sözlü kayıtların yazıya dökülmesi işlemidir. Deşifre işlemi esnasında yabancı lisanda yapılan bir konuşma kağıda dökülerek Türkçe'ye çevrilebileceği gibi, Türkçe bir konuşmanın da yine Türkçe olarak yazılması gerekli olabilmektedir.

deşifre-tercüme