Organik Tarım İçin Kritik Ziyaret

Organik tarım konusunda Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, AB'ye üye olmayan ülkelerle ticareti kolaylaştırmak amacıyla oluşturan 3. Ülkeler listesine girebilmek amacıyla yapmış olduğu başvuru kapsamında Avrupa Komisyonu üyeleri ve eş raportör ülkelerin temsilcileri tarafından yapılan ikinci denetim 18-22 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde gerçekleştirildi.

Organik

Organik1

Türkiye'nin 3. Ülkeler listesine girebilmesi için hayati önem taşıyan bu denetim sırasında Bakanlığın il müdürlüklerinin yanı sıra organik tarım ile uğraşan ithalatçı ve ihracatçı şirketler ve bu şirketlere sertifikasyon hizmetleri veren belgelendirme kuruluşları da ziyaret edildi. Bu kritik toplantılar sırasında ardıl ve simultane çeviri hizmetleri veren Alp Çeviri Hizmetleri olarak hem Bakanlığımızın hem de Avrupa Komisyonunun takdir ve beğenisini kazanmış bulunuyoruz.